Faculty

Conservative Dentistry

Dr. Prathap M.S.

Dr. Harish Kumar Shetty K.

Dr. S. Vidyadhar Shetty

Dr. Nithin Suvarna

Dr. Aravind R Kudva

Dr. Shravani Kini

Dr. Pradeep Kumar

Dr. Sree Gowri

Dr. Nishi Jayasheelan P

Dr. Shakkira M. Kutty

Dr. Jeslee Ann Jose

Dr. Mohammed Aleemuddin

Dr. Jeffy Mary Kunjumon

Dr. Aboobacker Sidheeque

Dr. Natasha Shetty

Dr. Faseeh Muhammed Bin Farookh

Dr. Aysath Aphiya A.

Dr. Fatimath Irfana

Public Health Dentistry

Dr. Rekha Shenoy

Dr. Imran Pasha

Dr. Junaid

Dr. Supriya

Dr. Pramada Prabhakar

Dr. Alfiya M.

Dr. Apoorva Nishith Kumar

Dr. Vinoo Joseph

Dr. Atheefa M. H.

Dr. Prakruthi Shetty

Dr. Afreen Mariyam

Dr. Adisha L V

Dr.Ayishathul Ambra

Dr.Savan Rai, Tutor

Prosthodontics

Dr. Rajesh Shetty

Dr. Sanath Kumar Shetty

Dr. Vidya S. Bhat

Dr. M. Hasan Sarfaraz

Dr. Savitha Dandekery

Dr. Mallika S. Shetty

Dr. Naresh H.G. Shetty

Dr. Uma M

Dr. Karkala Sayed Suhaim

Dr. Anthony Kevin Fernandes

Dr. Mallikarjuna R

Dr. Fahad Mohammed

Dr. Mohammed Zahid

Dr. Prakyath Malli

Dr. Fowzaan Feroz

Dr. Shrimaa B. Kateel

Dr. Ektha Pai T.

Dr. Rafa Banu Rauf

Dr. Shridevi

Dr. Fathimath Rizmiya

Dr. Rubeena M. A.

Dr. Samar Hafiz

Dr. Jayaprakash K.

Dr. Nandish B.T.

Dr. Soumya Rao

Dr. Sinan P. H.

Dr. Fathimath Irfana

Periodontics

Dr. Rajesh K.S

Dr. Shashikanth Hegde

Dr. Vinita A. Boloor

Dr. Sruthy Prathap