Faculty

Conservative Dentistry

Dr. Prathap M.S.

Dr. Harish Kumar Shetty K.

Dr. S. Vidyadhar Shetty

Dr. Nithin Suvarna

Dr. Aravind R Kudva

Dr. Shravan Kini

Dr. Pradeep Kumar

Dr. Sree Gowri

Dr. Nishi Jayasheelan P

Dr. Shakkira M. Kutty

Dr. Jeslee Ann Jose

Dr. Mohammed Aleemuddin

Dr. Aboobacker Sidheeque

Dr. Natasha Shetty

Dr. Faseeh Muhammed Bin Farookh

Dr. Aysath Aphiya A.

Dr.Nikhil Harikrishnan

Dr.Samreena

Dr.Nihala Mariyam

Dr. Rubeena M A,

Dr.Amra Fathima

Dr.Alsifa

Public Health Dentistry

Dr. Rekha Shenoy

Dr. Imran Pasha

Dr. Junaid

Dr. Supriya

Dr. Pramada Prabhakar

Dr. Alfiya M.

Dr. Apoorva Nishith Kumar

Dr. Vinoo Joseph

Dr. Atheefa M. H.

Dr. Afreen Mariyam

Dr. Adisha L V

Dr.Ayishathul Amra

Dr.Savan Rai, Tutor

Dr.Tharana M.H

Prosthodontics

Dr. Rajesh Shetty

Dr. Sanath Kumar Shetty

Dr. Vidya S. Bhat

Dr. M. Hasan Sarfaraz

Dr. Savitha Dandekery

Dr. Mallika S. Shetty

Dr. Uma M

Dr. Karkala Sayed Suhaim

Dr. Sushma R

Dr. Anthony Kevin Fernandes

Dr. Mallikarjuna R

Dr. Mohammed Zahid

Dr. Fahad Mohammed

Dr. Prakyath Malli

Dr. Fowzaan Feroz

Dr. Shrimaa B. Kateel

Dr. Ektha Pai T.

Dr. Rafa Banu Rauf

Dr. Shreshta Hegde

Dr. Jayaprakash K.

Dr. Nandish B.T.

Dr. Soumya Rao

Dr. Sinan P. H.

Dr. Shridevi

Dr. Samar Hafiz

Dr.Ayshath Afrin

Dr.Halima ziyana

Dr.Khadeeja Safra

Dr. Isha Reba

Dr.Adila Sharine

Periodontics

Dr. Rajesh K.S

Dr. Shashikanth Hegde

Dr. Vinita A. Boloor

Dr. Sruthy Prathap